WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

5 6 8 9 10 11

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 20 maja 2003

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej WORD w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Biuletyn Informacji Publicznej WORD w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jak korzystać ze strony BIP WORD w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Proszę o pomoc / informację - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kategorie praw jazdy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kategorie praw jazdy - [Wszystkie zmiany]

Kategorie prawa jazdy.

Dodanie nowej wiadomości: Kategorie praw jazdy - [Wszystkie zmiany]

Wiek osób ubiegających się o prawo jazdy

Dodanie nowej wiadomości: Wymagany wiek osób ubiegających się o prawo jazdy - [Wszystkie zmiany]

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

Dodanie nowej wiadomości: Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem - [Wszystkie zmiany]

Szkolenie kandydatów na kierowców

Dodanie nowej wiadomości: Szkolenie kandydatów na kierowców - [Wszystkie zmiany]

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego na prawo jazdy

Dodanie nowej wiadomości: Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego na prawo jazdy - [Wszystkie zmiany]

Prawo Jazdy

Dodanie nowej wiadomości: Prawo Jazdy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pprzetarg nieograniczony na dostawę sprzetu komputerowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - [Wszystkie zmiany]

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Dodanie nowej wiadomości: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - [Wszystkie zmiany]

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ 1 SZT. NOWEGO NIE UŻYWANEGO SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB

Dodanie nowej wiadomości: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ 1 SZT. NOWEGO NIE UŻYWANEGO SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 maja 2003

Wiadomości

Jak do nas dojechać?

Dodanie nowej wiadomości: Mapa - [Wszystkie zmiany]

Akty prawne

Dodanie nowej wiadomości: SPIS TREŚCI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dział II Ruch drogowy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozdział I Zasady ogólne - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozdział 2 Ruch pieszych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozdział 3 Ruch pojazdów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oddział 1 Zasady ogólne - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oddział 2 Włączanie się do ruchu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oddział 3 Prędkość i hamowanie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oddział 4 Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oddział 5 Wymijanie, omijanie i cofanie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oddział 6 Wyprzedzanie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oddział 7 Przecinanie się kierunków ruchu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oddział 8 Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oddział 9 Holowanie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oddział 10 Ruch pojazdów w kolumnie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oddział 11 Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozdział 4 Ruch zwierząt - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozdział 5 Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oddział 1 Przepisy porządkowe - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oddział 2 Zatrzymanie i postój - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oddział 3 Używanie świateł zewnętrznych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oddział 4 Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oddział 5 Wykorzystanie dróg w sposób szczególny - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dział III Pojazdy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozdział 1 Warunki techniczne pojazdów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozdział 2 Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozdział 2a Centralna ewidencja pojazdów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozdział 2b Badania oryginalności pojazdu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozdział 3 Badania techniczne pojazdów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dział IV Kierujący - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozdział 1 Uprawnienia do kierowania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozdział 1a Centralna ewidencja kierowców - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozdział 2 Szkolenie i egzaminowanie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozdział 2a Wymagania w stosunku do kierowców wykonujących transport drogowy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozdział 3 Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozdział 4 Sprawdzanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dział V Kontrola ruchu drogowego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozdział 1 Uprawnienia Policji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozdział 2 Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozdział 3 Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: DZIAŁ Va DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: DZIAŁ VI ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH ORAZ PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR