WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 15 maja 2018

Wiadomości

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy.

Edycja wiadomości Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy. - [Wszystkie zmiany]

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy.

Edycja wiadomości Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy. - [Wszystkie zmiany]

Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Edycja wiadomości Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. - [Wszystkie zmiany]

Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Edycja wiadomości Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. - [Wszystkie zmiany]

Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Edycja wiadomości Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. - [Wszystkie zmiany]

Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Edycja wiadomości Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. - [Wszystkie zmiany]

Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Edycja wiadomości Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. - [Wszystkie zmiany]

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy.

Edycja wiadomości Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy. - [Wszystkie zmiany]

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy.

Edycja wiadomości Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy. - [Wszystkie zmiany]

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy.

Edycja wiadomości Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy. - [Wszystkie zmiany]

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy.

Edycja wiadomości Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy. - [Wszystkie zmiany]

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy.

Edycja wiadomości Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy. - [Wszystkie zmiany]

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy.

Edycja wiadomości Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy. - [Wszystkie zmiany]

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy.

Edycja wiadomości Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy. - [Wszystkie zmiany]

Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Edycja wiadomości Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - najbliższe już 8 i 22 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - najbliższe już 8 i 22 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - najbliższe już 8 i 22 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - najbliższe już 8 i 22 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - najbliższe już 8 i 22 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - najbliższe już 8 i 22 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - najbliższe już 8 i 22 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - najbliższe już 8 i 22 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - najbliższe już 8 i 22 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skład Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Białymstoku.

Dodanie nowej wiadomości: Skład Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Białymstoku. - [Wszystkie zmiany]

Skład Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Białymstoku.

Edycja wiadomości Skład Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Białymstoku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skład Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - najbliższe już 8 i 22 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - najbliższe już 8 i 22 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - najbliższe już 8 i 22 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Edycja wiadomości Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. - [Wszystkie zmiany]

Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Edycja wiadomości Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Proszę o pomoc / informację - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jak korzystać ze strony BIP WORD w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Biuletyn Informacji Publicznej WORD w Łomży.

Edycja wiadomości Biuletyn Informacji Publicznej WORD w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Organizacja wewnętrzna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzanie Ośrodkiem - [Wszystkie zmiany]

Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Edycja wiadomości Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. - [Wszystkie zmiany]

Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Edycja wiadomości Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. - [Wszystkie zmiany]

Regulamin WR BRD w Białymstoku.

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin WR BRD w Białymstoku. - [Wszystkie zmiany]

Regulamin WR BRD w Białymstoku.

Edycja wiadomości Regulamin WR BRD w Białymstoku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skład Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2015. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - [Wszystkie zmiany]

WORD w Łomży pełni funkcję Sekretariatu WR BRD w Białymstoku.

Dodanie nowej wiadomości: WORD w Łomży pełni funkcję Sekretariatu WR BRD w Białymstoku. - [Wszystkie zmiany]

Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Edycja wiadomości Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 maja 2018

Wiadomości

Akty prawne

Edycja wiadomości Akty prawne - [Wszystkie zmiany]

Akty prawne

Edycja wiadomości Akty prawne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dział II Ruch drogowy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dział III Pojazdy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dział IV Kierujący - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DZIAŁ VI ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH ORAZ PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DZIAŁ Va DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozdział 5 Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oddział 4 Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oddział 3 Używanie świateł zewnętrznych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oddział 2 Zatrzymanie i postój - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oddział 1 Przepisy porządkowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozdział 4 Ruch zwierząt - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozdział I Zasady ogólne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozdział 2 Ruch pieszych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozdział 3 Ruch pojazdów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oddział 5 Wykorzystanie dróg w sposób szczególny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oddział 11 Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oddział 10 Ruch pojazdów w kolumnie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oddział 9 Holowanie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oddział 8 Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oddział 7 Przecinanie się kierunków ruchu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oddział 6 Wyprzedzanie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oddział 5 Wymijanie, omijanie i cofanie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oddział 4 Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oddział 3 Prędkość i hamowanie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oddział 2 Włączanie się do ruchu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oddział 1 Zasady ogólne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozdział 1 Warunki techniczne pojazdów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozdział 2 Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 maja 2018

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Uwaga !!! Nowe przepisy ruchu drogowego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozdział 2a Centralna ewidencja pojazdów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozdział 2b Badania oryginalności pojazdu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozdział 3 Badania techniczne pojazdów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozdział 1 Uprawnienia do kierowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozdział 1a Centralna ewidencja kierowców - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozdział 2 Szkolenie i egzaminowanie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozdział 2a Wymagania w stosunku do kierowców wykonujących transport drogowy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozdział 3 Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozdział 4 Sprawdzanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dział V Kontrola ruchu drogowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozdział 1 Uprawnienia Policji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozdział 2 Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozdział 3 Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie - [Wszystkie zmiany]

Kategorie prawa jazdy.

Edycja wiadomości Kategorie prawa jazdy. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Różne, ale potrzebne! - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo Jazdy

Edycja wiadomości Prawo Jazdy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ochrona danych osobowych. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ochrona danych osobowych. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ochrona danych osobowych. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ochrona danych osobowych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 maja 2018

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Ochrona danych osobowych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 maja 2018

Wiadomości

Edycja wiadomości Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - najbliższe już 8 i 22 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - najbliższe już 5 i 19 czerwca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jesteśmy z Wami już 20 lat !!! - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Jesteśmy z Wami już 20 lat !!! - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Jesteśmy z Wami już 20 lat !!! - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 maja 2018

Wiadomości

WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO.

Dodanie nowej wiadomości: WORD Łomża obowiązek informacyjny RODO. - [Wszystkie zmiany]

WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO.

Edycja wiadomości WORD Łomża obowiązek informacyjny RODO. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WORD Łomża obowiązek informacyjny RODO. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości WORD Łomża obowiązek informacyjny RODO. - [Wszystkie zmiany]

WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO.

Edycja wiadomości WORD Łomża obowiązek informacyjny RODO. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości WORD Łomża obowiązek informacyjny RODO. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości WORD Łomża obowiązek informacyjny RODO. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości WORD Łomża obowiązek informacyjny RODO. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - najbliższe już 5 i 19 czerwca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WORD Łomża obowiązek informacyjny RODO. - [Wszystkie zmiany]

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy.

Edycja wiadomości Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy. - [Wszystkie zmiany]

Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Edycja wiadomości Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO. - [Wszystkie zmiany]

Prawo Jazdy

Edycja wiadomości Prawo Jazdy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO. - [Wszystkie zmiany]

WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO.

Edycja wiadomości WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO. - [Wszystkie zmiany]

Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Edycja wiadomości Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - najbliższe już 5 i 19 czerwca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy.

Edycja wiadomości Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy. - [Wszystkie zmiany]

WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO.

Dodanie nowej wiadomości: WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO. - [Wszystkie zmiany]

WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO.

Edycja wiadomości WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO. - [Wszystkie zmiany]

WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO.

Edycja wiadomości WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO. - [Wszystkie zmiany]

WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO.

Edycja wiadomości WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO. - [Wszystkie zmiany]

WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO.

Edycja wiadomości WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jak zdać egzamin ze zmiany koła? - [Wszystkie zmiany]

WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO.

Edycja wiadomości WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO. - [Wszystkie zmiany]

WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO.

Edycja wiadomości WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO. - [Wszystkie zmiany]

WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO.

Edycja wiadomości WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO. - [Wszystkie zmiany]

WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO.

Edycja wiadomości WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO. - [Wszystkie zmiany]

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy.

Edycja wiadomości Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy. - [Wszystkie zmiany]

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy.

Edycja wiadomości Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym. Zapraszamy. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - najbliższe już 5 i 19 czerwca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - najbliższe już 5 i 19 czerwca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ranking WORD-ów - zdawalność na egzaminie teoretycznym i praktycznym - [Wszystkie zmiany]

Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Edycja wiadomości Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. - [Wszystkie zmiany]

WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO.

Edycja wiadomości WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO. - [Wszystkie zmiany]

WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO.

Edycja wiadomości WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO. - [Wszystkie zmiany]

WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO.

Edycja wiadomości WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR