WORD w Łomży: BIP

Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

NOWOŚĆ !!!

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, informuje że zgodnie z w art. 99 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, uruchamia prowadzenie przedmiotowego kursu. Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały skierowanie / decyzję starosty.

Zgodnie z przepisem, kurs trwa 2 dni i jest przeprowadzany w grupie, od co najmniej 10 do maksymalnie 15 osób, stąd potrzeba rejestracji wcześniejszych zgłoszeń.

Informację o chęci uczestnictwa w kursie należy przesyłać droga e-mailową na adres: sekretariat@word.lomza.pl lub telefonicznie (086) 216 77 93, najpóźniej do dnia 26 maja 2017 r.

 

Najbliższy kurs odbędzie się w siedzibie WORD Łomża (nowy budynek), ulica Zjazd 21,
w dniach: 29 i 30 maja 2017 r., w godzinach 8.00 – 16.00. 

 

Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji jest Pan Czesław Trybuła tel. 602 584 512.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań, wg. programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 9. Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

 Chcąc uczestniczyć w kursie należy:

 • posiadać skierowanie / decyzję Starosty lub Prezydenta Miasta
 • dokonać opłaty za szkolenie,
 • wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową.

Na kurs uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:

Koszt kursu wynosi 400,00 zł. od osoby. Opłat należy dokonać przelewem bankowym na konto WORD Łomża: SBR Bank o/w Łomży 40876900020550127020000010

bądź w kasie SBR BANK w budynku WORD Łomża.

Poniżej dokumenty do pobrania, zapoznania się i wypełnienia.

Data powstania: piątek, 24 lut 2017 14:31
Data opublikowania: piątek, 24 lut 2017 14:40
Data edycji: piątek, 24 lut 2017 14:41
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1978 razy
Ilość edycji: 20

UWAGA - bardzo ważna informacja !!!

zmiany organizacyjne w WORD Łomża ... (czytaj dalej)

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci i Współpracownicy.

 

Z przyjemnościa informujemy, iż od dnia 27 marca 2017 roku, WORD w Łomży w całości funkcjonuje tylko w nowym budynku.

 

- Rejestracja oraz Kasa znajdują się na parterze.

- Sala egzaminu teoretycznego oraz poczeklania na egzamin praktyczny znajdują się na I piętrze.

- Dyrekcja i administracja na II piętrze.

 

Wszystkie kursy i szkolenia, od dnia 27 marca 2017 roku, również odbywają się tylko w nowym budynku Word - w salach szkoleniowych na I piętrze.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

Data powstania: wtorek, 28 mar 2017 10:32
Data opublikowania: wtorek, 28 mar 2017 10:55
Data edycji: wtorek, 28 mar 2017 10:55
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 2018 razy
Ilość edycji: 4

Zapraszamy do korzystania z myjni wysokociśnieniowej firmy KARCHER

Kierowco, "brudnym przyjeżdżasz, czystym wyjeżdżasz", więcej tutaj...
Renomowana firma KARCHER znana jest na całym świecie z najnowocześniejszych produktów do czyszczenia i pielęgnacji.

Korzystając z ich wieloletniego doświadczenia, uruchomiliśmy dla Państwa, 4 - stanowiskową wysokociśnieniową myjnię samoobsługową.

Myjnia posiada również, stanowiska do mycia i suszenia dywaników, a tuż obok znajduje się ciśnieniomierz samochodowy oraz wydajny odkurzacz.

Myjnia wyposażona jest, także w rozmieniarkę banknotów na bilon.

Wszystko w jednym miejscu, wygodnie dla Ciebie.

Tylko u nas najniższa cena w stosunku do długości mycia.

Zapraszamy WORD2 - ul. Zjazd 21
Data powstania: wtorek, 12 lip 2011 16:09
Data opublikowania: wtorek, 12 lip 2011 16:16
Data edycji: wtorek, 12 lip 2011 16:16
Opublikował(a): Maciej Borysewicz
Zaakceptował(a): Maciej Borysewicz
Artykuł był czytany: 64614 razy
Ilość edycji: 8

Okręgowa stacja kontroli pojazdów WORD2 zaprasza.

Drodzy kierowcy, w trosce o bezpieczeństwo waszych aut...,
 • linia diagnostyczna
  linia diagnostyczna
uruchomiliśmy zaawansowaną i nowoczesną linię diagnostyczną pojazdów samochodowych, uzyskując uprawnienia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Nasza stacja oferuje pełen zakres badań technicznych wszelkich pojazdów !!! Zapewniamy miłą i fachową obsługę a dla każdego klienta miły upominek. Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej, więc zadzwoń (086) 215 03 19. Stacja czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00 a w soboty od 8.00 - 14.00.
Data powstania: wtorek, 12 lip 2011 10:16
Data opublikowania: wtorek, 12 lip 2011 10:30
Data edycji: wtorek, 12 lip 2011 10:31
Opublikował(a): Maciej Borysewicz
Zaakceptował(a): Maciej Borysewicz
Artykuł był czytany: 67616 razy
Ilość edycji: 6

Pracownia badań psychologicznych przy WORD Łomża. Psycholog Piotr Lewańczuk.

Szanowni Państwo informujemy,...
 • budynek WORD
  budynek WORD
 • sala badań
  sala badań
 • aparaty do badań
  aparaty do badań
że przy naszym WORDzie działa nowoczesna pracownia badań psychologicznych.

Zapraszamy do pracowni, która oferuje badania psychologiczne (psychotesty):

• kierowców zawodowych oraz kandydatów na kierowców
• kierowców pojazdów uprzywilejowanych
• kierowców taksówek
• kierowców samochodów służbowych
• osób po zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczony limit punktów karnych lub za jazdę pod wpływem alkoholu (lub środków o podobnym działaniu)
• kierowców po wypadkach drogowych
• instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na instruktorów
• egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów na egzaminatorów
• wózków widłowych, operatorów sprzętu ciężkiego, itp.

Warto pamiętać, aby na badania zabrać ze sobą dowód osobisty oraz prawo jazdy (o ile nie zostało odebrane), skierowanie na badanie (jeśli zostało wydane) oraz jeśli badany używa – okulary.

Nasza pracownia mieści się na parterze w nowym budynku WORD2 przy ulicy Zjazd 21.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo:
tutaj kliknij

Wyróżnia nas to, że pracujemy w szerokim wymiarze czasowym - dostosowujemy się do potrzeb klientów.

Zachęcamy do kontaktowania się z nami aby ustalić najlepszy dla PAŃSTWA termin badań dzwoniąc pod nr tel. 660 596 690

Badania psychologiczne w naszej pracowni to:

>Szybka obsługa
>Pełen profesjonalizm
>Elastyczne godziny pracy
>Zero stresu
>Komfortowe warunki
>Łatwy dojazd
>Duży parking

Psycholog Piotr Lewańczuk zaprasza.
Data powstania: wtorek, 12 lip 2011 10:03
Data opublikowania: wtorek, 12 lip 2011 10:13
Data edycji: wtorek, 12 lip 2011 16:37
Opublikował(a): Maciej Borysewicz
Zaakceptował(a): Maciej Borysewicz
Artykuł był czytany: 66854 razy
Ilość edycji: 24

Hamownia silników pojazdów 4x4 !!!!

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy....
 • Hamownia siników Maha
  Hamownia siników Maha
do nowo otwartej najnowocześniejszej hamowni silników pojazdów 4x4 firmy MAHA Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu drogowego w Łomży.

Zadzwoń już dziś - (086) 215 03 19 i umów się na badanie. Sprawdź siłę i sprawność swojego auta !!!

Hamownia oferuje:

Pomiar cią­gły
Pomiar dys­kretny
Symu­la­cja obcią­że­nia
Kon­trola ela­stycz­no­ści
Kon­trola tacho­grafu
Pakiet gra­ficzny

Pro­gram pomia­rowy:

pomiar mocy przy sta­łej pręd­ko­ści obro­to­wej, pręd­ko­ści km/h, sile pocią­go­wej

gra­ficzne i nume­ryczne przed­sta­wie­nie mocy na kołach, strat, mocy sil­nika oraz momentu obro­to­wego
wyświe­tla­nie do 3 pomia­rów w tle

moż­li­wość wyboru poszcze­gól­nych krzy­wych na moni­to­rze i wydruku

wyświe­tla­nie na moni­to­rze pręd­ko­ści obro­to­wej, tem­pe­ra­tury oleju, momentu obro­to­wego pod­czas pomiaru

prze­li­cza­nie mocy według norm DIN70020, EWG 80/1269, ISO 585, JIS D 1001, SAE J 1349 (opcja)
Symu­la­cja obcią­że­nia z gra­ficz­nym przed­sta­wia­niem wyni­ków:

stała pręd­kość obro­towa, siła pocią­gowa oraz pręd­kość km/h
symu­la­cja jazdy

Dane zewnętrzne:

duże moż­li­wo­ści zwią­zane z pomia­rem dodat­ko­wych para­me­trów pojazdu tj. ciśnienia doła­do­wa­nia, tem­pe­ra­tury oto­cze­nia, dane pobie­rane poprzez złą­cze OBD

moż­li­wość przed­sta­wie­nia na moni­to­rze 3 dodat­ko­wych para­me­trów oraz wydruku tj.: krzywa zady­mie­nia, war­tość współ­czyn­nika k oraz war­tość CO
moż­li­wość pod­łą­cze­nia do urzą­dze­nia ana­li­za­tora spa­lin MGT 5 oraz dymo­mie­rza MDO 2 LON (opcja)
moż­li­wość pod­łą­cze­nia urzą­dzeń do pomiaru zuży­cia paliwa firm Krupp/AIC

Gra­ficzne przed­sta­wia­nie wyni­ków pomiaru mocy oraz symu­la­cji obcią­że­nia:

moż­li­wość wyboru okre­ślo­nego punktu pomiaru i przed­sta­wie­nia war­to­ści nume­rycz­nych w danym punk­cie

pię­cio­krotny zoom pozwala na dokładną ocenę dowol­nego punktu krzy­wej

gra­ficzne przed­sta­wie­nie wyni­ków pomiaru
przed­sta­wie­nie punk­tów w któ­rych zostały prze­kro­czone war­to­ści gra­niczne

moż­li­wość nano­sze­nia na wykresy uwag w for­mie tek­stu

moż­li­wość prze­łą­cza­nia jed­no­stek po pomia­rze kW/PS/KM

Hamownie są urządzeniami służącymi do badania parametrów silnika (momentu obrotowego i mocy maksymalnej), choć tak naprawdę mierzony jest jedynie moment obrotowy, a moc oblicza się na podstawie zmierzonego momentu i prędkości obrotowej. Wyniki pomiarów są zależne od warunków atmosferycznych, dlatego oprogramowanie hamowni odnosi je do umownych warunków normalnych, które są definiowane przez różne normy. Najczęściej jest to norma DIN 70020, według której normalne warunki to temperatura 25° C i ciśnienie 1000 hPa. Norma nie precyzuje natomiast parametru wilgotności powietrza. Moc silnika może być badana wg innych norm, m. in. wg amerykańskiej SAE (moc silnika wg SAE jest od kilkanastu do 20% wyższa niż w przypadku pomiaru wg DIN, co wynika z faktu, że badana jednostka napędowa jest pozbawiona części osprzętu i układu wylotowego). Rzeczywisty pomiar wykonany wg tej normy jest możliwy właściwie tylko w warunkach hamowni silnikowej. W przypadku hamowni podwoziowej, można takie warunki pomiaru z pewnym przybliżeniem symulować wybierając stosowny algorytm obliczeń, uwzględniający odpowiednie współczynniki korekcji.

Data powstania: wtorek, 12 lip 2011 09:50
Data opublikowania: wtorek, 12 lip 2011 09:57
Data edycji: wtorek, 12 lip 2011 10:03
Opublikował(a): Maciej Borysewicz
Zaakceptował(a): Maciej Borysewicz
Artykuł był czytany: 66868 razy
Ilość edycji: 3

Statut Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, zwany dalej "Ośrodkiem", działa na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 137, poz. 1302), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego Statutu.

§2.

Ośrodek jest wojewódzką osobą prawną. Siedzibą Ośrodka jest miasto Łomża. Ośrodek działa na obszarze województwa podlaskiego.

§3.

Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Podlaskiego.

§4.

1. Do zadań Ośrodka należy:
a)organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami,
b)prowadzenie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu osób i rzeczy,
c)przeprowadzanie szkoleń dla kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego,
d)zapewnienie obsługi Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w przypadku wyznaczenia Ośrodka do tego zadania przez Wojewodę Podlaskiego.

2. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności:
a)organizować szkolenia egzaminatorów,
b)prowadzić szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy,
c)prowadzić praktyczne szkolenia doskonalące umiejętności kierowców,
d)organizować kursy w zakresie karty rowerowej i motorowerowej,
e)współpracować z organizacjami i instytucjami w zakresie oznakowania dróg i ulic, stanu dróg oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym,
f)organizować kursy i konkursy z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
g)organizować spotkania egzaminatorów z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
h) współpracować z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców w zakresie podnoszenia poziomu jakości ich działania,
i) prowadzić rzeczoznawstwo w zakresie oceny technicznej pojazdów i bezpieczeństwa mchu drogowego,
j) prowadzić kursy podstawowe i dokształcające dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne oraz innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem,
k) uczestniczyć w przedsięwzięciach poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
1) prowadzić system monitorowania przedwsięwzięć wprowadzanych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
m) realizować zadania wynikające z krajowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT,
n) prowadzić szkolenia dla diagnostów wykonujących badania techniczne pojazdów,
o) prowadzić szkolenie kierowców wykonujących transport drogowy taksówką,
p) prowadzić szkolenia doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych,
q) organizować szkolenie dla nauczycieli prowadzących wychowanie komunikacyjne.

3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą. Wypracowane z tej działalności środki finansowe przeznaczane są na realizacje zadań o których mowa w ust. 1 i 2.

DZIAŁ II ORGANIZACJA OŚRODKA
Rozdział 1
Zarządzanie Ośrodkiem


§5.

1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor Ośrodka, zwany dalej ,,Dyrektorem", powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.
3. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy.
4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor.
5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

Rozdział 2
Organizacja wewnętrzna Ośrodka

§6.

1. W skład Ośrodka wchodzą komórki organizacyjne do spraw:
a) finansowych,
b) egzaminowania,
c) szkoleń,
d) administracyjno-gospodarczych,
oraz nie wchodzące w ich skład samodzielne stanowiska pracy.

2. Na czele komórek organizacyjnych stoją ich kierownicy.
3. Samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

§7.

Podział zadań i odpowiedzialności, schemat organizacyjny Ośrodka oraz szczegółowe zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, o których mowa w § 6, a także inne sprawy dotyczące funkcjonowania Ośrodka, określa regulamin organizacyjny Ośrodka, instrukcje ustalone przez Dyrektora oraz umowy zawierane z podmiotami zewnętrznymi.

§8.

Dyrektor może powoływać zespoły problemowe, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo - doradcze, w skład których mogą wchodzić pracownicy Ośrodka, przedstawiciele organów współpracujących z Ośrodkiem oraz eksperci.

Rozdział 3
Oddziały Terenowe Ośrodka


§9.

Oddziały terenowe Ośrodka tworzy, łączy i znosi Dyrektor w zależności od potrzeb.

§10.

Dyrektor koordynuje działalność oddziałów terenowych oraz kontroluje i nadzoruje pracę kierowników oddziałów terenowych.

DZIAŁ III
UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTW


§11.

Dyrektor może udzielać pracownikom pełnomocnictw do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych związanych z zakresem działania Ośrodka.

DZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA


§12.

Ośrodek prowadzi samodzielna gospodarkę finansową na zasadach określonych w art.119 ustawy oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością Ośrodka (Dz.U. Nr 176, poz.1443), a także na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324).

DZIAŁ IV
ORGANIZACJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ


§13.

Za organizację i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystywanie wyników i ustaleń kontroli, odpowiedzialny jest Dyrektor. Bieżącą kontrolę wewnętrzną w odniesieniu do pracowników komórek organizacyjnych wykonują kierownicy właściwych komórek organizacyjnych, oddziałów terenowych wykonują ich kierownicy, a w stosunku do samodzielnych stanowisk pracy wykonuje Dyrektor. Kontrola obejmuje sprawdzenie prawidłowości i terminowości załatwiania spraw, badanie rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, a także prawidłowości zabezpieczania ich przed kradzieżą, uszkodzeniem i innymi szkodami. W razie ujawnienia w toku kontroli nieprawidłowości, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym Dyrektora. Wyniki kontroli stanowią podstawę podjęcia działań przez Dyrektora w celu likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości, zapobieganiu ich powstawania, a także do usprawnienia działalności kontrolowanych komórek.

DZIAŁ V .
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§14.

Zmiany w Statucie wprowadza się w trybie przewidzianym dla nadania Statutu.
Data powstania: czwartek, 23 paź 2003 17:35
Data opublikowania: czwartek, 23 paź 2003 17:36
Data edycji: wtorek, 29 gru 2009 12:18
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 116967 razy
Ilość edycji: 3

40876900020550127020000010