WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wznawiamy szkolenia

Logo UMWP

W dniach od 2 do 4 marca 2023 r. nasi pracownicy będą uczestniczyć w warsztatach szkoleniowych odbywających się w ramach Wojewódzkiej Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Organizatorem Konferencji i warsztatów jest Fundacja Polska Pomoc

https://www.facebook.com/search/top?q=fundacja%20polska%20pomoc

Organizację wydarzenia wspiera finansowo Województwo Podlaskie

https://www.facebook.com/wojpodlaskie

 

Rozpoczynamy egzaminowanie kierowców zawodowych - test kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów prawa jazdy kategorii B

Egzamin na kartę rowerową w dniu 15 czerwca 2024 r. w godz. 9:00 - 14:00

Pracownia psychologiczna

Szkolenia „Redukcja punktów karnych”

Od dziś przyjmujemy zapisy na: 
• Reedukację kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii 
• Szkolenia z kierowania ruchem drogowym
• Szkolenia dla kierowców zawodowych 

Czekamy na państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Najbliższy Kurs - Redukcja punktów karnych -  18 czerwca 2024 r. o godz. 9:00.

Najbliższy kurs w trybie zdalnym (on-line) i stacjonarnie - Reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii -  4 i 5 lipca 2024 r. w godzinach 8.00 – 16.00.

Szczegółowe informacje w zakładkach. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 86 216 77 93 kom: 691 139 800 lub e-mail: sekretariat@word.lomza.pl

UWAGA !!!  Szkolenia będzie realizowane z zachowaniem wszystkich wymagań i zaleceń  wynikających z obowiązujących przepisów prawa (dopuszczalna liczba osób, minimalne odległości, konieczność zasłonięcia nosa i ust). 
Zapewniamy dostęp do środków dezynfekcyjnych przy wejściu do budynku oraz sali wykładowej. Uczestnicy szkolenia muszą też stosować się do wszystkich nałożonych przepisami wymogów.  

Data powstania: poniedziałek, 20 kwi 2020 14:53
Data opublikowania: poniedziałek, 20 kwi 2020 14:58
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 17197 razy

Wykorzystanie energii słonecznej w WORD w Łomży

https://mapadotacji.gov.pl/

Nr projektu: WND-RPPD.05.01.00-20-0539/19

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020
Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna
Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Okres realizacji: 14.06.2020 - 31.12.2020

Wartość projektu: 315 799,94 zł

Dofinansowanie UE: 234 192,61 zł

Beneficjent:  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży
  Ul. Zjazd 21
  18-400 Łomża
  NIP 7181670422, REGON 450657190

www.mapadotacji.gov.pl


Zdjęcie stacji diagnostycznej
Stacja diagnostyczna
Zdjęcie starego budynku WORD wraz z garażami
Stary budynek WORD wraz z garażami
Zdjęcia nowych garaży
Nowe garaże


Stacja diagnostyczna z fotowoltaiką


Stary budynek WORD wraz z garażami z fotowoltaiką


Nowe garaże z fotowoltaiką
Data powstania: środa, 25 sie 2021 12:15
Data opublikowania: środa, 25 sie 2021 12:17
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 11781 razy

CYFROWE PODLASKIE

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców województwa podlaskiego

Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza mieszkańców do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu “Cyfrowe Podlaskie”.

 • Jak załatwić sprawę urzędową przez Internet, wysłać pismo i śledzić sprawę?
 • Jak sprawdzić kolejki do lekarzy i zapisać się na wizytę przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu?
 • Jakie zagrożenia czyhają na użytkownika Internetu i jak bezpiecznie z niego korzystać, by nie zostać ofiarą oszustwa?
 • Jak prowadzić profil w mediach społecznościowych, skutecznie realizować kampanie promocyjne, zwiększać zasięgi?
 • Jak rozwijać swoje hobby przy wykorzystaniu Internetu, zdobywać znajomych o podobnych zainteresowaniach?
 • Jak dzielić się swoją pasją, przy wykorzystaniu portali społecznościowych?

to tylko niektóre z zagadnień, które przybliżą szkolenia proponowane mieszkańcom województwa przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Projekt prowadzony jest przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, zaś bezpośrednim realizatorem szkoleń jest firma Open Education Group sp. z o.o.

Kursy realizowane są w ramach projektu unijnego „Cyfrowe Podlaskie” i skorzystać mogą z nich wszyscy pełnoletni mieszkańcy województwa. Wstępnie zaplanowano objęcie szkoleniami ponad 1500 osób.

Szkolenia skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby nabyć umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, poznać bliżej tajniki usług elektronicznych, czy profesjonalnie korzystać z możliwości social mediów zarówno przy realizacji przedsięwzięć zawodowych, jak i przy spełnianiu się we własnym hobby.

Każda osoba zainteresowana udziałem w zajęciach może wybrać jeden z następujących kursów:

 1. e-Usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie – omówienie zagadnień związanych z realizacją spraw urzędowych, sposobami pozyskiwania informacji z jednostek publicznych, sposobów bezpiecznego korzystania z Internetu i konsekwencji nieprzestrzegania takich zasad.
  Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych.
 2. Social media – możliwości wykorzystania portali społecznościowych w rozwijaniu własnych zainteresowań, prowadzenie profili osobistych jak i zawodowych, przygotowywanie i realizacja kampanii promocyjnych.
  Czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne.
 3. Moje hobby i rozwój osobisty online – sposoby rozwijania własnych zainteresowań przy wykorzystaniu zasobów Internetu, prowadzenie profili społecznościowych dotyczących swojego hobby, możliwości współdzielenia swoich zainteresowań z innymi internautami na całym świecie. Sposoby załatwiania spraw codziennych przy wykorzystaniu zasobów Internetu.
  Czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne
 4. Obsługa komputera i Internetu od podstaw – zapoznanie z obsługą komputera, wykorzystanie popularnych programów użytkowników, prowadzenie korespondencji elektronicznej, skuteczne wykorzystanie możliwości Internetu.
  Czas trwania szkolenia: 28 godzin lekcyjnych.

Zajęcia realizowane są w formie zdalnej, stacjonarnej i mieszanej, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. W przypadku szkoleń zdalnych, uczestnicy mają dostęp do platformy e-learningowej, na której umieszczone zostaną testy i materiały szkoleniowe.

Pełna informacja na temat szkoleń znajduje się na stronie projektu https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/.

Zapisy

Na szkolenia zapisać się można wypełniając formularz elektroniczny dostępny na stronie projektu: cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl.

Zapisy na szkolenia przyjmuje realizator szkoleń, czyli firma Open Education Group sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok, telefon: 85 869 11 69, 888 566 636, mail: cyfrowepodlaskie@openeducation.pl.

Uczestnik podczas rejestracji ma możliwość zadeklarowania preferowanej godziny i terminów zajęć. Spotkania szkoleniowe odbywają się w godzinach przed lub popołudniowych, w ciągu tygodnia roboczego lub w weekendy.

Informacja o projekcie

Projekt “Cyfrowe Podlaskie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”,  Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych w szczególności poprzez:

 • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
 • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
 • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Wartość projektu wynosi 999 475,00 zł, przy czym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 826 356,94 zł.

Data powstania: środa, 24 mar 2021 14:37
Data opublikowania: środa, 24 mar 2021 14:42
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 12868 razy

PRZEPROWADZAMY EGZAMINY NA WSZYSTKIE KATEGORIE PRAWA JAZDY - TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ORAZ SZKOLENIA !!!!!!!!!!!!!!!!!! REJESTRACJA - TEL. 86 216 23 19

Logo UMWP

W dniach od 2 do 4 marca 2023 r. nasi pracownicy będą uczestniczyć w warsztatach szkoleniowych odbywających się w ramach Wojewódzkiej Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Organizatorem Konferencji i warsztatów jest Fundacja Polska Pomoc

https://www.facebook.com/search/top?q=fundacja%20polska%20pomoc

Organizację wydarzenia wspiera finansowo Województwo Podlaskie

https://www.facebook.com/wojpodlaskie

 

EGZAMINY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ W STARYM BUDYNKU WORD !!! - link do punktu egzaminów

Aktualny cennik egzaminów obowiązujący od 1 kwietnia 2023 r.

Rozpoczynamy egzaminowanie kierowców zawodowych - test kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów prawa jazdy kategorii B

Egzamin na kartę rowerową w dniu 15 czerwca 2024 r. w godz. 9:00 - 14:00

Pracownia psychologiczna

Szkolenia „Redukcja punktów karnych”

Od dziś przyjmujemy zapisy na: 

• Reedukację kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii 
• Szkolenia z kierowania ruchem drogowym
• Szkolenia dla kierowców zawodowych 

Czekamy na państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Najbliższy Kurs - Redukcja punktów karnych -  18 czerwca 2024 r. godz. 9:00.

Najbliższy kurs w trybie zdalnym (on-line) i stacjonarnie - Reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii - 4 i 5 lipca 2024 r. w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Szczegółowe informacje w zakładkach. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 86 216 77 93 kom: +48 691 139 800 lub e-mail: sekretariat@word.lomza.pl

UWAGA !!!  Szkolenia będzie realizowane z zachowaniem wszystkich wymagań i zaleceń  wynikających z obowiązujących przepisów prawa (dopuszczalna liczba osób, minimalne odległości, konieczność zasłonięcia nosa i ust). 
Zapewniamy dostęp do środków dezynfekcyjnych przy wejściu do budynku oraz sali wykładowej. Uczestnicy szkolenia muszą też stosować się do wszystkich nałożonych przepisami wymogów.  

 

Szanowni Państwo,

przejmie przypominamy, że oprócz osobistej wizyty w naszej rejestracji, istnieje możliwość zapisu na egzamin państwowy na prawo jazdy oraz test kwalifikacyjny: telefonicznie po uprzednim wysłaniu drogą elektroniczną - adres e-mail wymaganych dokumentów;

Numer konta bankowego:

SBR Bank o/w Łomży
40 8769 0002 0550 1270 2000 0010

Zapisy zdalnie – telefonicznie (86) 216 23 19, e-mail: rejestracja@word.lomza.pl

Rejestracja czynna

poniedziałek - piątek

8:00 - 19:00

U W A G A !!!

Celem dokonania prawidłowej rejestracji, należy:
podać swoje dane kontaktowe oraz bezwzględnie wysłać do WORD w Łomży oryginały lub skany/zdjęcia niżej wymienionych informacji i dokumentów:

1. Informacja o numerze nadanego profilu kandydata na kierowcę PKK.
2. Informacja o numerze PESEL kandydata na kierowcę.
3. Potwierdzenie dokonania opłaty na konto WORD w Łomży:

SBR Bank o/w Łomży
40 8769 0002 0550 1270 2000 0010

za egzamin państwowy na prawo jazdy danej kategorii, według cennika; W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, PESEL, adres, kategorię egzaminu oraz rodzaj egzaminu (teoria, praktyka, teoria + praktyka)  osoby egzaminowanej.

4. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych RODO (w załączeniu do pobrania).

Następnie należy skontaktować się telefonicznie z rejestracją WORD w Łomży, celem ustalenia terminu egzaminu i potwierdzenia dokonania prawidłowego zapisu. 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 23 kwi 2020 09:44
Data opublikowania: czwartek, 23 kwi 2020 09:53
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 334138 razy

Szkolenia z zakresu stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników

OGÓLNOPOLSKIE SZKOLENIA BRD DLA SAMORZĄDOWCÓW

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskich trzydniowych bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury prowadzonych przez firmę Usability Lab Sp. z o. o. pt.:

„STOSOWANIE INŻYNIERYJNYCH ŚRODKÓW POPRAWIAJACYCH BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO”

Głównym celem szkoleń będzie podniesienie kwalifikacji, uzupełnienie stanu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych do realizacji projektów organizacji ruchu, w tym wypracowanie standardów bezpieczeństwa na samorządowych drogach i w ich otoczeniu przy użyciu urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz najnowszych rozwiązaniach i wytycznych w tej materii.

Do udziału w szkoleniach z całego kraju zapraszamy;

a) przedstawicieli organów zarządzających ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych
i gminnych,

b) przedstawicieli zarządców dróg,

c) przedstawicieli Policji wykonujących obowiązki służbowe z zakresu organizacji ruchu drogowego,

d) przedstawicieli instytucji, którzy opiniują lub zatwierdzają projekty organizacji ruchu drogowego wykonujący w zakresie swoich obowiązków służbowych czynności z zakresu organizacji ruchu drogowego.

Szkolenia będą miały charakter dydaktyczno – warsztatowy, w celu praktycznego przygotowania uczestników szkoleń z zakresu opiniowania i zatwierdzania do realizacji projektów

z zakresu organizacji ruchu drogowego. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Aby mogli Państwo wziąć udział w szkoleniu należy odwiedzić stronę www.szkoleniabrd.pl.

Data powstania: poniedziałek, 23 wrz 2019 09:39
Data opublikowania: poniedziałek, 23 wrz 2019 09:45
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 15084 razy

Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR